Privacybeleid

Deze website is eigendom van CreLab Services BV.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

  1. De inhoud van deze site, inclusief merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, enz., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan CreLab Services BV of aan derden met rechten.

  2. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. CreLab Services BV spant zich in om volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar onjuistheden kunnen voorkomen. CreLab Services BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

  3. De inhoud van deze website (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd. CreLab Services BV geeft geen garanties voor de goede werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

  4. De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden of daarnaar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door CreLab Services BV. CreLab Services BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

  5. Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

  6. CreLab Services BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u contact opnemen met CreLab Services BV via michael@pay-per-click.be.

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Cookiebeleid